پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1387 . من برای سال آینده دو چیز را انتظار دارم ، یکی اینکه باید در همه زمینه ها نوآوری بوجود بیاید و ... . به مدت 01:01 .