پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1386 . شادی دلها ، لبخند و تبریک و خوش آمد گویی به یکدیگر و پی گرفتن روابط انسانی و نو کردن زندگی از اصول بسیار خوب و ... . به مدت 00:37 .