نماهنگ زیبای دعای باران با تصویرسازی بسیار جذاب برای کودکان، کاری از سیمای مرکز کرمان. به مدت 04:23