قطعه ای جذاب با تصاویری از مقاومت حزب الله همراه با سرود لبنانی در مدح سید حسن نصرالله (با زیر نویس فارسی )به مدت 00:06:32