مسئولان عربستان سعودی تصمیم گرفتند هفت مسجد تاریخی را در اطراف کوه سلع در مدینه منوره که یادآور غزوه خندق می باشد را تخریب کنند.این مساجد کوچک را صحابه پیامبر (ص) در غزوه خندق احداث کرده بودند.