قسمتی از کارتون زیبای " تام و جری ". سگ و گربه و موش که از زد و خورد و دعوای زیاد خسته شده اند تصمیم می گیرند که با همدیگه دوست باشند و مواظب همدیگه باشند و یک تفاهم نامه دوستی امضا میکنند، اما تا کی میتوانند به این تفاهم نامه پایبند باشند ؟!! ..... .