شعر خوانی جمعی از شعرای جوان و نامی ایران، خدمت مقام معظم رهبری، سال 1384 سعید بیابانکی - به مدت 2.16