قسمتی از کارتون زمزمه گلاکن (آدم کوتوله ها) به مدت 3:02