کلیپ تصویری ترتیل سوره کوثر باصدای استاد محمد صدیق منشاوی . « در اينكه منظور از كوثر، نهرى است در بهشت، يا حوضى در محشر، يا ذريه و فرزندان زياد، يا علماى امت، يا نبوت و قرآن، يا علم و حكمت يا ... نظريه هاى گوناگونى وجود دارد. منظور هر كدام باشد، اين خير كثير را خداوند به پيامبر اعطا كرده است (آيه 1) اين سوره يك سطرى كه 3 آيه دارد و از اعجازهاى قرآن است در جواب عيبجوئى هاى مشركين نازل شده كه بخاطر نداشتن فرزند پسر، پيامبر را مقطوع النسل و ابتر مى گفتند. بعد از عصر يا عاديات در مكه نازل شده است. سال اول بعثت. بعضى هم گفته اند كه در صلح حديبيه نازل شده است. » . به مدت 00:30 .