گزیده تصویری مولودی خوانی ابا عبدالله الحسین(علیه السلام ) به مداحی ملاباسم ، به مدت 0:44