فرازهای از قسمت پایانی زیارت عاشورا به مداحی جحة الاسلام و المسلمین کوثری است .