« حدیث شیدایی یاران چیست که یاران بی‏شمار دارند...» مکالمه بی سیم شهید مهدی زین الدین و شهید حسن باقری به مدت 02:02