نماهنگ ملی و حماسی " وطن یعنی ... " با صدای سید علی رضا عصار شعری از علی رضا شجاع پور با موسیقی فؤاد حجازی - تهیه شده در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس . « وطن یعنی همه آب و همه خاک / وطن یعنی همه عشق و همه پاک / به گاه شیرخواری گاهواره / به روز و درد پیری ، عین چاره / وطن یعنی پدر ، مادر ، نیاکان / به خون و خاک بستن عهد و پیمان / وطن یعنی هویت ، اصل ، ریشه / سرآغاز و سرانجام همیشه / وطن یعنی محبت ، مهربانی / نثار هر که دانی و ندانی » .