نماهنگ "کاروان " با صدای شهرام ناظری با موضوع دفاع مقدس و شهادت ، تهیه شده در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس. « می گذرد کاروان / روی گل ارغوان / قافله سالارِ آن / سرو ِ شهید ِ جوان/ در غم ِ این عاشقان / چشم فلک خون کشان / داغ جدايي به دل / آتش حسرت به جان ... » .