نماهنگ حماسی حزب الله لبنان کاری از گروه اسراء (فرقة الاسراء)، تهیه و پخش از شبکه تلویزیونی المنار .