نماهنگ حماسی حزب الله لبنان دربار? شهدای حزبالله، کاری از گروه اسراء (فرقة الاسراء)، تهیه و پخش از شبکه تلویزیونی المنار با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران دفتر لبنان .