تصاویری مستند از مراسم تشییع پیکر استاد شهید مرتضی مطهری .