مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت اشکالات عمده نماز از نظر شرعی