همسفر ما شوید با مستندی از سفر به شهر ارومیه ، زادگاه شهیدان باکری . در این سفر با محل کار پدر شهیدان علی ، مهدی و حمید باکری ، محل تولد ، زندگی ، تحصیل ، به رشد رسیدن و شکوفا شدن ایشان آشنا می شوید .