سخن هاشمی رفسنجانی درباره شهید مطهری، (کیفیت بالا)