ارادت شهید مطهری به امام خمینی (ره) و... (کیفیت بالا)