« عملیات خیبر در ساعت 21:30 روز 3/12/1362 با رمز یا رسول الله آغاز شد ، هدایت و فرماندهی عملیات خیبر بر عهده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم بود. دو قرارگاه اصلی (کربلا و نجف) و پنج قرارگاه فرعی (نصر، حنین، بدر، حدید و فتح) تحت امر قرارگاه مرکزی بودند » . فیلم مستند از منطقه ی عملیاتی خیبر، جزیره مجنون، ورود نیروها و آرایش آنها در منطقه، همراه با نوای برادر آهنگران .