ماجرای شهادت شهید لاجوردی، وصیت نام? شهید، پیام مقام معظم رهبری در شهادت لاجوردی،