یادنامه ی شهید علم الهدی ، شامل سخنان مقام معظم رهبری در دیدار از هویزه ، خاطرات برادر شهید و همرزم شهید و در انتها صدای شهید درباره ایثار و شجاعت و شهادت در مکتب اسلام و عاشورا .