مسئله تغییر قبله در پانزدهم شعبان سال دوم هجرت روی داد. تا پیش از ان مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می خواندند. طعنه یهودیان و دعای رسول خدا سبب شد تا خداوند ضمن آیات 142 تا 150 سوره بقره تغییر قبله را به سوی کعبه بیان کند .