قبرستان ابوطالب یکی از زیارتگاه های مسلمانان درمکه به شمارمی آید. قبرستان ابوطالب محل دفن بسیاری از افراد خاندان بنی هاشم و برخی از نزدیکان یاران رسول خدا است. عبدالمطلب جد پیامبر، عموی رسول خدا ابوطالب و خدیجه چهره دیگر مدفون درقبرستان ابوطالب است .