نماهنگی زیبا با صدای علیرضا قربانی و شعر علی معلم به نام " فدای جانان " ، با موضوع حج .