قسمت سوم از مستند - ترکیبی " ترنم مهر " با موضوع حج . « در مدینه - مصاحبه با چند زائر خارجی درباره نحوه مشرف شدن آنها ... » تهیه شده در سال 1384 توسط شبکه اینترنتی لبیک .