قسمت دوم از مستند - ترکیبی " ترنم مهر " با موضوع حج . « در مدینه - مصاحبه با یک بانو که به دین مبین اسلام مشرف شده ، از زبان خودش و مصاحبه با چند تن دیگر ... » تهیه شده در سال 1384 توسط شبکه اینترنتی لبیک .