مستند-ترکیبی«سخنرانی مذهبی »با موضوع میلاد حضرت زهرا علیها السلام ؛تهیه شده در سال 1384 توسط شبکه اینترنتی لبیک