مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « در محله ای که پیامبر اکرم (ص) به دنیا آمدند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .