مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دهم » با موضوع سفر حج . « زحمتهای بچه های صدا و سیما برای تصویر برداری از اماکن متبرکه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .