مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - دیدار از محل وحی پیامبر اسلام (ص) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .