مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم» با موضوع سفر حج . « آنونس ابتدایی قسمت نهم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .