مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « مدیحه سرایی مداح اهل بیت در کاروان جانبازان در مدینه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .