مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هفتم » با موضوع سفر حج . « از مشهدالرضا(ع) تا مدینه منوره و آرامگاه نجمه خاتون مادر امام رضا(ع) ... ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .