مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت ششم » با موضوع سفر حج . « مدینه - کوه احد ، صندوقچه ی اسرار صدر اسلام ، همراه با نمایش صحنه هایی از جنگ احد در فیلم محمد رسول الله (ص) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .