مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « معرفی مسجد جمعه در مدینه ، این مسجد ، مسجدی بود که حضرت محمد(ص) اولین نماز جمعه ی اسلام را در آن اقامه نمودند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .