مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « تصاویری از نماز صبح در مسجدالنبی (ص) و سفر به مساجد اطراف مدینه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .