مستند-ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « این قسمت در مشهد الرضا(ع) و درد و دل با آقا ، ای امام رضای غریب دیگه چند بار باید وقت غروب شرم شرقی ما ایرانی ها تو هنجراه ی این سرنا ها و کرنا ها فریاد می کشه که بزرگ این ولایت شما هستید ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .