مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوم » در موضوع سفر حج . « پیامبر اکرم (ص) : هر کس به سفر حج مشرف شود و به زیارت مزار من نایل نباشد ، در حق من جفا نموده است ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .