مستند - ترکیبی «امین وحی » در موضوع مبعث شامل مولودی ویژه مبعث و توضیحاتی از زبان آقای لاریجانی ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .