مستند - ترکیبی « ویژه برنامه مبعث » در موضوع مبعث ؛ شامل سخنان حجت الاسلام و المسلمین ادیب یزدی در مورد مبعث در مدینه ، تهیه شده در سال1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .