مستند - ترکیبی « عطر رسالت » در موضوع مبعث پیامبر اکرم (ص). " قسمت هفتم،خلوتگاه رسول خدا محمد مصطفی (ص) ؛ غار حرا" ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .