مستند - ترکیبی « عطر رسالت » در موضوع مبعث پیامبر اکرم (ص). " قسمت پنجم، مکه مکرمه - کوه نور در شب مبعث" ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .