مستند - ترکیبی «بانوی مهربانیها » در موضوع شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .