مستند« نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. قسمت هفتم مدینه ، زیارت مزار مادر امام رضا(ع) حضرت نجمه خاتون و محل تولد امام رضا