حتماً شما هم شنیدید که بعضی‌ها می‌گن امام حسین علیه‌السلام برای رسیدن به قدرت و تخت و تاج حکومت وارد جنگ با یزید شد. اما واقعیت ماجرا چیه؟