رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر و بمدت 34 روز بیش از 25000 تن بمب بر سر مردم غزه ریخته است. قدرت انفجار بمب های رژیم اسرائیل را با سایر انفجارهای قدرتمند مقایسه کردیم.