کلیپ زوم بی‌نهایت؛ روایتی عینی و مستند از آنچه در روزهای اغتشاشات ۱۴۰۱ بر سر مردم این سرزمین آوردند؛ از آتش زدن مامور در خیابان تا به آتش کشیدن پرچم مقدسات و شهادت وحشیانه علی‌وردی و عجمیان.لازم بود در سالگرد روزهای خونینی که دشمن برای‌مان رقم زده بود، همه آن اتفاق‌ها را بار دیگر مرور کنیم که یادمان باشد چه خون‌ها برای «ایران» ریخته شده.